Prihlásiť sa
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici SVŠ
Vysoká škola 0 Hodnotení

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici SVŠ

Skalica, Kráľovská 386/11

0

Učitelia 0
Internáty 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

Globalizácia v zmysle intenzifikácie celosvetových sociálnych vzťahov, ktorá spája vzdialené lokality takým spôsobom, že lokálne udalosti sú formované udalosťami, ktoré sa odohrávajú o mnoho kilometrov ďalej a naopak, v súčinnosti s internacionalizáciou a udržateľným rozvojom, kladú dnes nové požiadavky na vysokoškolské vzdelávanie. Európska komisia zdôraznila v ostatnej verzii strategických dokumentov, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, potrebu výrazného rozširovania populácie študentov, zvyšovania kvality a zosúladenia výučby a štúdia so širším okruhom potrieb spoločnosti a trhu práce, potrebu prispôsobovania sa globalizácii a nárastu počtu vysokoškolských študentov a inštitúcií na celom svete a v neposlednom rade tiež nutnosť zlepšovania a rozširovania poskytovania vysokoškolského vzdelávania s využitím nových technológií umožňujúcich dištančné metódy vzdelávania.

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici aktívne reaguje na uvedené výzvy a globalizačné trendy v oblasti vzdelávania, kontinuálne monitoruje, udržiava a zvyšuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a buduje si pevné miesto medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytujú vzdelanie na vysokej úrovni čím napomáha lokálnemu, národnému aj medzinárodnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

 

Výber zázemia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ako vzdelávacej inštitúcie, ovplyvnili viaceré historické fakty týkajúce sa mesta Skalica. Školstvo má v Skalici tradíciu od roku 1372, kedy bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto a získala aj patronátne právo starostlivosti o školu, z roku 1542 pochádza prvá písomná zmienka o strednej škole v tomto meste a v 16. storočí tu bola založená vysoká škola so zameraním na teológiu a filozofiu. Po roku 1777 sa niesol rozvoj školstva v Skalici v zmysle reforiem Márie Terézie a Jozefa II., bolo tu zriadené gymnázium (1857), ktoré malo ako prvé vyučovací jazyk slovenčinu a jeho absolventi mohli študovať na vysokých školách. V roku 2006 sa začala písať opätovne história Skalice ako univerzitného mesta práve vďaka vzniku Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici.

Zobraziť všetko

Kontaktuj nás

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici SVŠ
Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica

Tel. č..: +421 34 696 52 14
Web:   sevs.sk

Kontaktuj nás

Reklamný priestor

  • facebook súťaž
  • meškanie letu
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.