Prihlásiť sa
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Vysoká škola 173 Hodnotení

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčín, Študentská 1639/2

B

Učitelia B
Internáty 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia a zvyšovania počtu študujúcich na vysokých školách, vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, významných výskumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií. Druhým dôvodom bol v trenčianskom regióne pomerne veľký potenciál mládeže spôsobilej na vysokoškolské štúdium. 


Podľa Zákona o vysokých školách pri vzniku univerzity boli zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove a  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. Neskôr, v roku 2004 bol zriadený Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva pre zabezpečenie vzdelávania a výskumu v zdravotníctve a v roku 2006 bol transformovaný na Fakultu zdravotníctva.

 

Po piatich rokoch pôsobenia na základe dosiahnutých výsledkov pri budovaní novej univerzity bola poctená premenovaním na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zákonom o zmene názvu Trenčianskej univerzity. V r. 2002 podľa Zákona o vysokých školách bola transformovaná na verejnú vysokú školu.

Zobraziť všetko

Kontaktuj nás

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 1639/2, 911 50 Trenčín

Tel. č..: +421 32 740 01 11
Web:   tnuni.sk

Kontaktuj nás
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.